Có trò chơi nào đó

Em vô tình

Thành kẻ thứ ba

Anh buông tay ra

Tình còn rất thật

Trái tim anh chật

Không chứa nổi em sao?

Niềm đau dẫu lớn lao

Anh nào có biết

Bàn tay em run rẩy

Bấu víu vào đâu?

Nụ hôn ngày còn nhau

Giờ thét gào nỗi nhớ

Duyên tình một mớ

Chia sớt đôi nơi

Buồn quá anh ơi

Em đau anh có thấu?

Duyên tình một mẩu

Em dành lại cho mình

Anh cứ đi

Em đợi

Rồi một ngày

Ta lại có nhau

Juli