Mỗi khi ở bên anh, em thấy mình nhỏ bé và được che chở. Em mong ngày mình chung đôi để được mặc áo cưới rạng rỡ bên anh.