muốn thử cảm giác làm cô dâu.  Và muốn có 1 bộ ảnh để làm kỷ niệm ❤️❤️❤️❤️