Tôi muốn mặc thử chiếc váy cưới đễ xem cảm giác nó nôn nao, vui sướng như thế nào nhỉ?

Vì đơn giản tôi thích làm tất cả mội việc cùng anh yêu của tôi.

Và tôi muốn trải nghiệm dịch vụ thu thập thông tin cho nhỏ bận tân tôi chuẩn bị lên đường theo chồng 🙂