Em muốn ngày cưới mình thật đẹp nên em gửi bài tham gia hy vọng mình sẽ may mắn được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất .