Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, 
Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm.
Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu.
Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi.
 Em muốn gặp và nói em nhớ anh, nhiều lắm!!!!!!