" Em ổn chứ?

Mưa to em có về kịp không, có bị ướt không?"

Cần lắm một lời hỏi thăm……………..