Tôi muốn thử làm cô dâu để biết cảm xúc khi mặc lên bộ váy cưới sẽ như thế nào.