Em luôn mong sẽ có ngày chúng ta sánh đôi hạnh phúc. Em luôn mong được ở bên anh suốt đời. Nguyện cầu sẽ mãi được bên anh yêu anh như thế.