(๑´ڡ`๑) Cảm ơn ban tổ chức đã tạo sân chơi cho mọi cô gái tham gia trải nghiệm.