e974043ce8a035fae778552e9daf9c93

Phong tục cưới châu Âu truyền thống có một câu thú vị để chỉ những món đồ cô dâu cần có trong đám cưới: "Something old, something new, something borrowed, something blue and a silver sixpence in her shoes", nghĩa là "Một chút gì cũ , một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh và một đồng 6 xu trong đôi giày".

67a43b31129649d7ff69d5efc52911405b37e689ccb75b464edd104d64bf111d3cd63dec82e4d25de7ecc7bf6060ffdd

Trong đó, một chút màu xanh có thể thể hiện ở đôi giày cưới xinh xắn. Cô dâu Việt có thể chọn lựa giày xanh với nhiều sắc thái và nhiều phong cách hợp với cá tính cũng như không khí hôn lễ.

82f0b3e580d761ae71a34c01a9a8859f

2d8825772fff7aa219c4fcf1fcd4c4ca

Đặc biệt, những đôi giày màu xanh thanh nhã sẽ dễ dàng tái sử dụng sau ngày cưới.

ded7e1fccc846d59d233439163dcca02

(Ảnh sưu tầm)