Là con gái, ai cũng mong mình có một người yêu thương. Và em cũng vậy,emmong ngày hai đứa mình về cùng một nhà. Và em muốn được mặc áo cô dâu anh ạ