Hạnh phúc của người con gái sau chiếc váy cưới màu trắng là gì? Theo tôi nó là sự chăm sóc, yêu thương của người chồng. Sự đồng cam cộng khổ của cả hai trong những giai đoạn khó khăn của hôn nhân. Và điều cốt yếu vẫn là tiếng cười trong suốt thời gian hai người chung sống dưới một mái nhà cho đến đầu bạc răng long. Còn bạn thì nghĩ thế nào??