Anh à. ngày cưới đang đến gần.Em mong qua cuộc thi này sẽ nhận được món quà ý nghĩa dành cho anh