Hạnh phúc là gì?

 

Thùy Dương (Dịch từ Pinterest)
(Việt hóa bởi Em đẹp)
(Theo Congluan)

Nguồn: emdep

 

(ST)