Chẳng con bao lâu nữa là tới ngày cưới. Chúng tay hãy cùng cố gắng anh nhé. Dù thế nào đi nữa hãy luôn bên nhau nhé anh