em mong muốn tham gia để biết thêm những thứ cần thiết cho bản thân, và mong tham gia xem minh hoá trang thành cô dâu đẹp như thế nào ^.^