Thời buổi hiện đại , công nghệ tiên tiến khiến người ta ngày càng nhanh. Cho nên họ thường ưu tiên cho những cái gì có sẵn. Và dịch vụ cưới hỏi là điển hình. Nhưng nhìnvđi nhìn lại thì không có gì sánh được với công sức người bỏ ra để làm những cái cổng cưới bằng tay từ nguyên liệu thiên nhiên. Cái công đã có nhưng quý là ở cái tâm và nghệ thuật tạo ra những cái cổng ấy . Tôi luôn ao ước có được cái cổng từ cây hoa lá, từ bàn tay khéo léo của người nông dân tạo ra. Còn các bạn thì sao?