Em như một bông hoa hồng ngào ngạt hương thơm, bàn tay em như một cánh hoa đang e ấp trong ánh sáng của buổi sớm ban mai, hãy để anh điểm một giọt sương lên cánh hoa ấy để làm cho bông hoa rực rỡ trước vạn loài hoa khác…Làm vợ a nhé?