Vì cuộc sống là trải nghiệm nên tôi sẽ không ngần ngại bước đi, để tham gia vào những trải nghiệm đó. Và nếu như ai nói với tôi chúc bạn may mắn lần sau, thì tôi sẽ cười và nói, với tôi may mắn sẽ là lần này…Cuộc sống là cơ hội, vậy nên tôi mong các bạn nữ của chúng ta hãy tự tin với chính bản thân mình. Cùng ủng hộ nhau nhá… tôi yêu mọi người <3