Em đã từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết.

Bây giờ, em vẫn yêu anh, nhưng là bằng mộ trái tim đã trưởng thành và đủ sức cán đán GĐ chúng ta sau này,

Dù như thế nào em vẫn yêu anh nhiều như thế.