Tình yêu ta đẹp tựa như những giọt sương. Em hi vọng sẽ được giải từ cuộc thi này