Rất hâm mộ ntk Chung Thanh Phong và muốn được trở thành cô dâu