Lộng lẫy và xa hoa chưa lần nào dám mong muốn, chỉ mong muốn mình hoá thiên nga trong một giây nào đó trong đời.