Cuộc đời này, không cần hạnh phúc gì quá xa xỉ, chỉ cần có một người : Bạn liếc mắt nhìn anh một cái thôi, anh đã biết bạn muốn gì.

Khi bạn vui, anh cười cũng bạn. Khi bạn gặp khó khăn, anh sẽ bảo vệ bạn, nắm tay bạn cùng đi về phía trước.

Anh ấy sẽ luôn là người không bao giờ phản bội bạn

Rất may mắn, tôi đã tìm được người ấy rồi.