Muốn được thử làm cô dâu và chụp 1 shot hình về single bridal làm kỷ niệm