Dành tặng cho hai bạn may mắn. Rất đơn giản. Bạn chỉ cần để lại tên tiêu đề cuốn sách bạn thích (chỉ 1 trong 2 cuốn- không chọn cả hai) vào dòng bình luận bên dưới bài viết cùng với nút love like là được.

Cuốn sách thứ nhất:

Cuốn sách thứ hai:

Sau 7 ngày sẽ có kết quả dành cho 2 bạn may mắn nhất. Chúc bạn may mắn.