Bạn đã từng nhìn lại xem rằng tình yêu bạn đang có là gì không? Nó là một ly cafe đắng hay một ly nước tinh khiết. Hãy cưới người vì bạn mà cố gắng nổ lực cho cuộc sống của hai người, chứ đừng chon người chỉ dùng tiền để chiều bạn. Hai người yêu nhau luôn trải qua bốn giai đoạn: hợp-yêu-hiểu-cần. Thường đến giai đoạn thư ba mới chính là lý do để chia tay "không hiểu nhau". Nhưng các bạn khi muốn chia tay thì lại dùng câu như cửa miệng của mình " không hợp nhau". giả sử giữa trái tim và lý trí bạn sẽ yêu theo cách nào? Bạn chọn trái tim hay lý trí? khi trong trường hợp người yêu của bạn ra đi, khi họ quay về bạn sẽ quyết định như thế nào?