muốn được mặc váy cuới một lần trước khi cưói mà chưa có cơ hội được thử.  hy vọng lần này sẽ gặp may mắn