Em tham gia chương trình mong may mắn sẽ nhận được quà của BTC và sẽ có 1 album cưới thật đẹp ạ.