Một số hình ảnh photo booth để bạn tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang fan page Wefie Box for Wedding

Wefie Box Photo Booth for Wedding - Mẫu 1

Wefie Box Photo Booth for Wedding - Mẫu 2

Wefie Box Photo Booth for Wedding - Mẫu 3

Wefie Box Photo Booth for Wedding - Mẫu 4

Wefie Box Photo Booth for Wedding - Mẫu 5