Muốn thử được trang điểm (vì chưa được trang điểm đúng nghĩa bao giờ) với lại muốn được thử mặc váy cưới *hí hí*