mình vẫn chưa tìm được chú rể, nhưng giờ đã 27 tuổi và muốn thử 1 lần trong đời  mặc áo cô dâu với e kip chuyên nghiệp