Muốn được mặc áo cưới 1 lần ở tuổi 20. Muốn trải nghiệm cảm giác.muốn thay đổi hình ảnh hiện tại.