Muốn nhìn bản thân khi mình trong khoảng khắc xinh đẹp và hạnh phúc nhất