Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn. 

Cảm ơn anh. Mối tình 8 năm cuối cùng kết thúc trọn vẹn. Em nhớ như in ngày anh nắm tay em vào lễ đường. Vô cùng hạnh phúc!