Nếu thực sự yêu đừng nói dối nhau

Nếu thực sự yêu hãy đứng vị trí của nhau mà suy nghĩ.