Em chỉ mún lấy vai anh làm gối ❤️
Vùi vào anh lấy hơi ấm làm chăn ?
Tay trong tay nghe nhịp thở thật quen
& mặc kệ ngoài kia đời giông bão ?