Mong muốn thử làm làm cô dâu trước ngày quan trọng,để mọi thứ được hoàn thiện trong ngày cưới chính thức.