Em chỉ hy vọng được khoác lên mình chiếc áo cô dâu, được có những tấm hình đẹp nhất của cuộc đời mình.