Chuẩn bị và quyết định cưới trong một tháng, con gái vui vẻ, hớn hở thông báo với mẹ! Khi đó mẹ mệt, đang chuyền, con gái vô tư kể với mẹ những dự định trong niềm vui sắp lấy chồng!  Đâu biết mẹ buồn lắm!

Ngày dắt con ra trao lại cho chồng, mẹ ngậm ngùi, mắt đỏ hoe không nhìn con. Tay con đặt vào tay chồng rồi mẹ lặng lẽ bước vào… Nhìn mẹ lúc ấy, mắt con ướt nhòe!

Chỉ khi lấy chồng rồi con mới thấy hiểu, thấy thương mẹ hơn bao giờ hết…