Chỉ cần một tình yêu thật sự em tin chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ phải không anh??? Em sẽ luôn bên cạnh anh à, người e yêu!!!