Anh vẫn đến trong những giấc mơ khi em mệt mỏi. Vẫn nụ cười ấy, khuôn mặt ấy nhưng bóng dáng chợt nhạt nhòa! Hạnh phúc tưởng xưa đã không còn hiện hữu trong em. Dẫu với anh, tim em biết đên bao điều khổ, đau, hạnh phúc. Dẫu bên anh, em đã từng rất yêu!

Thôi nhé anh, dù sao cũng là người cũ! Em chỉ nghĩ về anh một chút thôi! Em còn gia đình với những lo lắng bộn bề, còn tương lai phía trước với người bạn đời thủy chung!

Dẫu thế nào, anh cũng người cũ thôi!