Tên: Nguyễn Thị Kim Châu

Sinh ngày 20/05/1994

Nghề nghiệp: Sinh viên

Nơi sống: TPHCM

Rất hy vọng bài dự thi sẽ được chọn!