Mình chưa 1 lần được mặc áo cô dâu,nên muốn tham gia để biết cảm giác như thế nào.