Vì ở quê không bao giờ tổ chức những chương trình như vậy, nay có cơ hội muốn nhìn thấy hình ảnh mình khi làm cô dâu khác như thế nào