- Ảnh 1 nhiêu người?

 

 

 - Ảnh 2

Nào nhà mình cùng đi ngủ.

 

 

 - Ảnh 3

Bố mẹ sẽ luôn thương yêu và che chở con.

 

 

 - Ảnh 4

Bố mẹ đang hôn nhau, mình tranh thủ tạo dáng thôi.

 

 

 - Ảnh 5

Cả nhà thương nhau.

 

 

 - Ảnh 6

Nhà mình cùng tạo dáng nào.

 

 

 - Ảnh 7

Nào cả nhà mình cùng đi chơi thôi!

 

 

 - Ảnh 8

Cha thật vĩ đại.

 

 

 - Ảnh 9

Chân ai đẹp nhất?

 

 

 - Ảnh 10

Bàn tay yêu thương.