1. Nghĩ ít đi, cảm nhận nhiều lên.

2. Nhăn nhó ít thôi, cười nhiều lên.

3. Nói ít thôi, lắng nghe nhiều vào.