1. Lời cầu hôn của luật sư

2. Lời cầu hôn của tài xế taxi

cauhondep2.jpg

3. Lời cầu hôn cam chịu nhất

cauhondep3.jpg

4. Lời cầu hôn mang tính bạo lực nhất

cauhondep4.jpg

5. Lời cầu hôn “thực dụng” nhất

cauhondep5.jpg

6. Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất

cauhondep6.jpg

7. Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất

cauhondep7.jpg

8. Lời cầu hôn nhẫn nại nhất

cauhondep8.jpg

9. Lời cầu hôn của kẻ nghiện…yêu ^^

cauhondep9.jpg