Trong cuộc sống ngừời phụ nữ dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa..nhưng ai cũng muốn có một ngừời bên cạnh hằng ngày để chia sẻ bùn vui cùng họ.điều đặc biệt hơn nữa .trong đời mỗi người phụ nữ.ai ai cũng đều muốn được làm cô dâu.tôi nghĩ đó là điều mà các bạn phụ nữ ai cũng mong muốn không chỉ riêng mình tôi.vì vậy nhờ có chương trình này..mà tôi biết được cảm giác hồi hộp..mong đợi cuả ngày làm cô dâu thử..